5. 6. 2013

Běsnění živlů


Slunce nemilosrdně sálalo a na vysušené zemi se tvořily hluboké praskliny. Celá planeta byla trýzněna smrtonosným suchem. Před tímto zničujícím suchem nebylo úniku. Lidé byli zoufalí a stále více se upírali k legendě, podle které dříve bylo vody dost, někdy až nadbytek.
Starobylá legenda byla jakýmsi proroctvím z minulosti. V době, kdy toto proroctví bylo vyřčeno slepou věštkyní, nikdo mu nevěřil. V ten čas spíše znělo jako pohádka a mohlo mít mnoho názvů. Nejvýstižnější byl však ten, jak ho pojmenovala ta, jíž vize to byla. Běsnění živlů.Stařena byla slepá od svého narození. Nikdy neviděla nic pozemského očima svého pozemského těla. Měla však velký dar vidět vnitřním okem. Stačilo, aby se soustředila na zvuky kolem sebe, cítila vůni místa a její vnitřní oko jí dávalo dokonalé obrazy. Jako dítě si tuto schopnost stále cvičila a zdokonalovala, protože si myslela, že tak vnímají všichni. Až v dospělosti pochopila, že lidé se kolem sebe dívají jinýma očima, než ona a svět kolem sebe vidí naprosto jinak a tak pochopila, že i ona je jiná, odlišná od všech lidí. Její schopnost se vyvíjela už bez jejího vlivu. Začala snít živé sny. Nejprve krátké děje, které jí nedávaly žádný význam, později se děje stávali delšími a souvislejšími a čím byla starší, tím její vize byly delší. Její vize, které si pamatovala téměř se stoprocentní přesností se jí dřív nebo později skládaly jako mozaika. Brzy pochopila, že vidí do budoucnosti..

Čím byla starší, tím viděla dál a budoucnost lidstva měla jako na dlani. Těm posledním, které jí nejvíce znepokojovali, nikdo nevěřil. Ona věděla, co se stane lidstvu v horizontu 200 let a snažila se varovat. Nikdo jí však neposlouchal. Poprosila tedy jedno malé děvče, aby její věštbu napsalo na papír, v naději, že až se slova začnou naplňovat, lidé pochopí a připraví se na krutou budoucnost.
Dívka psala, co jí stařena diktovala.

Vězte, že přijde doba, kdy živly budou ovládat tento svět se železnou pravidelností.
Voda, slunce, vzduch, tři živly, bez kterých není možno života se budou střídat v cyklech a budou nemilosrdně týrat lidstvo. Nejprve voda ukáže všem svojí sílu. Neustálé pršení vyvolá obrovské záplavy.Vidím zoufalé lidi, hledící na to, jak voda nemilosrdně splavuje všechno, co jí přijde do cesty. Živé bytosti, stavby, stromy.. vše se valí v nekonečnosti nahromaděné vody. Jen málo míst unikne zkáze. Zoufalství, nářek, slzy, smutek..
Toto období bude trvat mnoho let. Poté se živly vymění.

Nastoupí vítr. I u větru poznají lidé jeho ničivou sílu. Vidím mocné uragány, ničivá tornáda, vidím tu sílu, jak se formuje, aby se přesunula nad zem a způsobila zde tragické zkázy.
Části obydlí, točící se nad zemí v mocném víru, zoufalství, pláč, smrt…Dlouho bude lidstvo sužováno.
Po tomto období přijde sucho. Slunce bude žhnout a před horkem nebude úniku. Nebude voda. Lidé budou žíznit a budou se navzájem zabíjet pro jediný doušek životadárné tekutiny. A tehdy objeví moji legendu. Bude však již pozdě. Budou příliš vysláblí, než aby se dokázali spojit a společně bojovat o záchrany svých životů. Až budou na prahu svých sil, konečně pochopí, že matka Příroda se na ně hněvá. Za jejich pýchu a zpupnost je pokoří až ke smrti. Ubozí lidé, mysleli si, že jsou páni celého světa, že mohou ničit a plenit a na matku Přírodu nemysleli.

A Příroda je mocná, je to jeden jediný celek, který ukazuje svou sílu zpupnému lidstvu. Lidstvu, které se v blahobytu nikdy nedokáže dohodnout.
Dívka Legendu dopsala a uschovala v pevné voděvzdorné schránce. Slzy jí stékaly po tváři, když pronášela tichou motlitbu za to, aby lidé toto poselství našli včas…